...

ระบบบริหารการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยินดีต้อนรับ ระบบบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤษภาคม 2566 รายละเอียด
2 ใบคำร้องขอเอกสารต่างๆ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 01 ธันวาคม 2564 รายละเอียด
3 เรื่องมาตรการช่วยเหลือ นศ.ป.ตรี เทอม1/2564 (เพิ่มเติม) 15 กันยายน 2564 รายละเอียด
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 03 สิงหาคม 2564 รายละเอียด
5 ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษา เลื่อนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา2562-2563 06 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 12 รายการ
แสดง  รายการ/หน้า ตั้งค่า