...

ระบบบริหารการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข้อมูลติดต่อ

Card image cap

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119/12 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Card image cap

คณะศิลปศึกษา

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119/11 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Card image cap

คณะศิลปวิจิตร

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลป

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
4 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
11 หมู่ - ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
121/9 หมู่ - ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
444 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
62 หมู่ - ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
28 หมู่ - ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
150 หมู่ 1 ถนน- ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
130 หมู่ 11 ถนนนครศรีธรรมราช-หัวไทร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
25 หมู่ - ถนนกองพลสิบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Card image cap

วิทยาลัยช่างศิลป

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
60 หมู่ - ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Card image cap

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
16 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Card image cap

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
200 หมู่ 2 ถนนนครศรีฯ-นบพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

Card image cap

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
1 ถนนสุริยวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่