...

ระบบบริหารการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยินดีต้อนรับ ระบบบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ใบคำร้องขอเอกสารต่างๆ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 01 ธันวาคม 2564 รายละเอียด
2 เรื่องมาตรการช่วยเหลือ นศ.ป.ตรี เทอม1/2564 (เพิ่มเติม) 15 กันยายน 2564 รายละเอียด
3 ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษา เลื่อนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา2562-2563 06 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
4 ประกาศขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562-2563 01 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
5 หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตร หลักสูตร 2552 01 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 10 รายการ
แสดง  รายการ/หน้า ตั้งค่า