ข้อมูลติดต่อ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119/12 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คณะศิลปศึกษา

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119/11 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คณะศิลปวิจิตร

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยนาฏศิลป

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119 หมู่ 3 ถนน- ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
4 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
11 หมู่ - ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
121/9 หมู่ - ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
444 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
62 หมู่ - ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
119 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
28 หมู่ - ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
150 หมู่ 1 ถนน- ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
130 หมู่ 11 ถนนนครศรีธรรมราช-หัวไทร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
25 หมู่ - ถนนกองพลสิบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยาลัยช่างศิลป

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
60 หมู่ - ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
16 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
200 หมู่ 2 ถนนนครศรีฯ-นบพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่อยู่
1 ถนนสุริยวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่