...

ระบบบริหารการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยินดีต้อนรับ ระบบบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตร หลักสูตร 2558 04 มิถุนายน 2564 รายละเอียด
2 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 04 มิถุนายน 2564 รายละเอียด
3 ปฏิทินจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 01 มีนาคม 2564 รายละเอียด
4 คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 25 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ