...

ระบบบริหารการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยินดีต้อนรับ ระบบบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 03 สิงหาคม 2564 รายละเอียด
2 ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษา เลื่อนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา2562-2563 06 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
3 ประกาศขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562-2563 01 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
4 หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตร หลักสูตร 2552 01 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
5 หนังสือรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตร หลักสูตร 2547 01 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 12 รายการ
แสดง  รายการ/หน้า ตั้งค่า