...

ระบบบริหารการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยินดีต้อนรับ ระบบบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ วันที่ ผู้ประกาศ รายละเอียด
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2562 21 ตุลาคม 2563 นางสาวสาวิณี วงศ์ศรีสุนทร รายละเอียด
2 การเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 23 กันยายน 2563 นายธนาธรณ์ มาสม รายละเอียด
3 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 22 กันยายน 2563 นายธนาธรณ์ มาสม รายละเอียด
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ