ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 04/04/2560 - 25/04/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2/8
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 04/04/2560 - 25/04/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 7/3
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมไทย 04/04/2560 - 25/04/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0/14
4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างสิปปหมู่ 04/04/2560 - 25/04/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0/6
5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม 04/04/2560 - 25/04/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1/6
6. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ 04/04/2560 - 25/04/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3/10
7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 04/04/2560 - 25/04/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 7/18


Copyright 2010 - Bunditpatanasilpa Institute